Tin tức sự kiện

Tên cũ của các sản phẩm mỡ Shell Gadus

Shell luôn không ngừng cải tiến các sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dầu mỡ Shell

Chúng tôi xin gửi thông tin về danh mục các sản phẩm Mỡ Shell đã được thay đổi tên để quý khách hàng tham khảo

Tên cũ (Old Name) Tên hiện tại (New Name)
Shell Albida HLS Shell Gadus S5 V460
Shell Albida SLC 460 Shell Gadus S5 V460
Shell Malleus ET Shell Gadus S5 U130D 2
Shell Malleus JBZ Shell Gadus S4 V2600AD
Shell Malleus DCX Shell Gadus S4 Walking Cam Grease 1
Shell Kiln Seal Grease TI Shell Gadus Kiln Seal Grease
Shell SRS 4000 Shell Gadus S3 A1300C 2
Shell Retinax MDX Shell Gadus S3 V460XD
Shell Albida MDX Shell Gadus S3 V460XD
Shell Retinax CMX Shell Gadus S3 V460D
Shell Albida HDX Shell Gadus S3 V460D
Shell Retinax SDX Shell Gadus S3 V460D
Shell Retinax LX Shell Gadus S3 V220C
Shell Albida EP Shell Gadus S3 V220C
Shell Malleus RN Shell Gadus S3 Repair 00
Shell Malleus HDX Shell Gadus S3 Wirerope T 3
Shell Malleus HDX Aerosol Shell Gadus S3 Wirerope T Aerosol 4
Shell ROV Cable Grease Shell Gadus S3 Wirerope A
Shell NL Grease 000 Shell Gadus S3 Wirerope 000
Shell Alvania SDX Shell Gadus S2 V1000AD 2
Shell Malleus JB Shell Gadus S2 U1000D
Shell Rhodina EP(LF) Shell Gadus S2 A320
Shell Retinax EP Shell Gadus S2 V220
Shell Alvania EP(LF) Shell Gadus S2 V220
Shell Alvania EP Shell Gadus S2 V220
Shell Alvania GL Shell Gadus S2 V220
Shell Alvania WR Shell Gadus S2 V220AC 2
Shell Retinax HD Shell Gadus S2 V220AC 2
Shell Retinax HDX Shell Gadus S2 V220AD
Shell Alvania HDX Shell Gadus S2 V220AD
Shell Retinax EPL Shell Gadus S2 V145KP 2
Shell Alvania EP Arctic Moly Shell Gadus S2 V20XKD 0
Shell Malleus STC Shell Gadus S2 Thread Compound
Shell Multiservice EP Shell Gadus S2 V220 2
Shell Multiroad CT Shell Gadus S1 A150 2
Shell Multiservice LPX Shell Gadus S1 V150D 2
Shell Malleus GL 3500 Shell Gadus S4 OGH 160
Shell Malleus OGH Shell Gadus S2 OGH
Shell Cardium Fluid EP Shell Gadus S1 OG 1600
Shell Cardium Compound EP 200 Shell Gadus S1 OG 200
Shell Cardium Compound 460 Shell Gadus S1 OG 200
Shell Cardium Compound 200 Shell Gadus S1 OG 200
Shell Cardium Compound 150 Shell Gadus S1 OG 150
Shell Cardium Compound EP100 Shell Gadus S1 OG 100
Shell Cardium Compound 100 Shell Gadus S1 OG 100
Shell Albida HLS Shell Gadus S5 V460
Shell Albida SLC 460 Shell Gadus S5 V460
Shell Albida PPS Shell Gadus S5 V220 2
Shell Tivela GL Shell Gadus S5 V142W 00
Shell Stamina RLS Shell Gadus S5 T100 2
Shell Albida EMS Shell Gadus S5 V100 2
Shell Nerita HV Shell Gadus S5 V42P 2.5
Shell Ossogol V Shell Gadus S4 V45AC
Shell Albida PP Shell Gadus S3 V220 1.5
Shell Albida EP Shell Gadus S3 V220C
Shell Stamina RL Shell Gadus S3 T100
Shell Albida RL Shell Gadus S3 V100 2
Shell Albida GC Shell Gadus S3 High Speed Coupling Grease
Shell Darina SD Shell Gadus S2 U1000
Shell Alvania WR (460) Shell Gadus S2 V460A 2
Shell Darina R Shell Gadus S2 U460L 2
Shell Rhodina RL Shell Gadus S2 A320 2
Shell Alvania EP(LF) Shell Gadus S2 V220
Shell Alvania HDX Shell Gadus S2 V220AD
Shell Alvania WR Shell Gadus S2 V220AC
Shell Alvania HD Shell Gadus S2 V220AC
Shell Alvania RL Shell Gadus S2 V100
Shell Alvania RLQ Shell Gadus S2 V100Q 2
Shell Darina RL Shell Gadus S2 U100 2
Shell Alvania CG Shell Gadus S2 High Speed Coupling Grease 0.5
Shell Multiservice EP Shell Gadus S1 V220 2
Shell Multiservice LPX Shell Gadus S1 V150D 2
Shell Multiservice E Shell Gadus S1 V100
Shell Alvania GC Shell Gadus S1 Low Speed Coupling Grease 00
Shell Multiservice C Shell Gadus S1 V100
Shell Retinax CSZ Shell Gadus S4 V45AC
Shell Stamina HDS Shell Gadus S5 T460 1.5
Shell Alvania Grease Shell Gadus S2 V100
Shell Alvania Grease EP Shell Gadus S2 V220
Shell Alvania Grease GL Shell Gadus S2 V220
Shell Alvania Grease R Shell Gadus S2 V100
Shell Autoplex Grease Shell Gadus S3 V220C
Shell Calithia Grease AM2 Shell Gadus S2 V220AD 2
Shell Calithia Grease T Shell Gadus S2 V220AC 2
Shell Lithall Grease 06 Shell Gadus S2 V220 00
Shell Lithplex L Shell Gadus S3 V220C 2
Shell Lithplex M Shell Gadus S3 V460D 2
Shell Retinax Grease A Shell Gadus S2 V220 2
Shell Retinax Grease AM Shell Gadus S2 V220AD 2
Shell Stamina Grease U2 Shell Gadus S3 T100 2
Shell Super Duty Grease Shell Gadus S2 V220AD 2
Shell Superfarm Grease Shell Gadus S3 V460 2
Shell Superplant M Shell Gadus S2 V1000AD 2

Để có thể sử dụng những sản phẩm dầu mỡ Shell chính hãng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Mọi chi tiết xin liên hệ với chúng tôi: 0978-900-333

Related posts

Leave a Comment