Khóa điện tử thông minh, khóa thẻ từ, khóa vân thay nhập khẩu chính hãng