Total Multis Complex SHD 100 – Mỡ bôi trơn tổng hợp

Danh mục:

Mô tả

otal Multis Complex SHD 100 – mỡ bôi trơn tổng hợp hiệu quả cao xà phòng phức lithium và chịu cực áp.  Total Multis Complex SHD 100 là mỡ phức lithium được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng tốc độ cao như mô-tơ điện và quạt nơi mà tuổi thọ dài được yêu cầu. Total Multis Complex SHD 100 được phát triển đặc biệt cho bôi trơn các ổ bi làm việc dưới điều kiện rất lạnh. Nó có độ bền cơ và vẫn có thể hoạt động được khi nhiệt độ xuống -50°C và lên tới 160°C.

Bảo vệ ổ đỡ khỏi sự ăn mòn. Total Multis Complex SHD 100 thích hợp cho bôi trơn thiết bị dưới điều kiện ẩm và giúp giảm đáng kể ma sát giữa bề mặt kim loại và vì thế giảm rung động. Total Multis Complex SHD 100 cũng thích hợp cho bôi trơn vật liệu nhựa dẻo nóng. Total Multis Complex SHD 100 được khuyến nghị cho nhiệt độ từ -50°C đến 160°C.

TYPICAL CHARACTERISTICS  METHODS UNITS  MULTIS COMPLEX SHD 100
Thickener  – Complex Lithium
Grade NLGI ASTM D 217/DIN 51 818  –  2
Colour Visual  – Yellow
Appearence Visual Smooth
Temperature range °C – 50 to +160
Penetration at 25°C ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 265-295
Penetration at -40°C NF T 60 171 mod. 0.1 mm > 160
Low temperature Torque at -40°C ASTM D 1478 mNm
  Starting torque 383
Running torque 51
Mechanical stability P100,000 – P60 ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm  23
Antirust performance ASTM D 1473 Rating  pass
4-ball weld load ASTM D 2596 kgf  > 315
4-ball wear ASTM D 2266 mm  0,5
Dropping point IP 396/NFT 60 102 C °C  > 280
Base oil viscosity at 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71 mm2/s (cSt)  100