Hydraulic

99 

Dầu thủy lực Shell Tellus bao gồm công nghệ tổng hợp cho tuổi thọ cực dài có thể gấp 4 lần tuổi thọ tiêu chuẩn, cho đến các sản phẩm đáng tin cậy dùng trong những ứng dụng ít khắt khe hơn.

Mô tả

Để đáp ứng thách thức của nhiều loại thiết bị và ứng dụng thủy lực khác nhau, Shell đã tạo ra một danh mục dầu cho phép bạn chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Danh mục này bao gồm từ công nghệ tổng hợp cho tuổi thọ cực dài, có thể gấp bốn lần tuổi thọ tiêu chuẩn* cho đến các dòng sản phẩm tin cậy tiết kiệm chi phí dùng trong những ứng dụng ít khắt khe hơn.

Find out how Shell hydraulic fluids can maintain or even improve the efficiency of your hydraulic systems with the latest synthetic, ash less technology

 Irus Fluid DU 46

Advanced, synthetic, anhydrous less flammable hydraulic fluids based on organic esters and proven additives. 

Irus Fluid DR 46

Tri-aryl phosphate ester fire-resistant hydraulic fluid, contains carefully selected additives 

Tellus S2 MX 32 (Tellus S2 M 32) / Tellus S2 MX 46 (Tellus S2 M 46)

Long fluid life – maintenance saving, Outstanding wear protection, Maintaining system efficiency 

Tellus S3 M 32 / Tellus S3 M 46

Zinc-free technology 

Tellus S2 VX 32 (Tellus S2 V 32) / Tellus S2 VX 46  (Tellus S2 V 46)

High performance hydraulic fluids based on Group II base oils that provide outstanding protection and performance across a wide range of temperatures.