Shell Spirax S6 ATF A668

Dầu Shell Spirax S6 ATF A668 là dầu hộp số tự động hạng nặng, tổng hợp hoàn toàn, được thiết kế đặc biệt và phê duyệt để sử dụng cho các hộp số yêu cầu dầu Allison TES-668. Spirax S6 ATF A668 được chấp thuận cho các khoảng thời gian dịch vụ kéo dài và vẫn ổn định ngay cả trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt.

Mô tả

Dầu Shell Spirax S6 ATF A668 là dầu hộp số tự động hạng nặng, tổng hợp hoàn toàn, được thiết kế đặc biệt và phê duyệt để sử dụng cho các hộp số yêu cầu dầu Allison TES-668. Spirax S6 ATF A668 được chấp thuận cho các khoảng thời gian dịch vụ kéo dài và vẫn ổn định ngay cả trong các điều kiện hoạt động khắc nghiệt.