Nước làm mát động cơ Delo ELC Antifreeze Coolant

Delo® ELC Antifreeze/Coolant là chất làm mát động cơ đơn pha gốc ethylene glycol dựa trên công nghệ phụ gia ức chế cống ăn mòn carboxylate được cấp bằng sáng chế, công thức đặc biệt cho các hệ thống  làm mát chịu tải nặng yêu cầu phụ gia ni-trít.

Hotline: 0978.900.333