Mỡ NSK Grease NS7

Mô tả

Ứng dụng Mỡ NSK Grease NS7. Được dùng cho các sản phẩm tiêu chuẩn NSK, thiết bị LCD điện tử và các thiết bị công nghiệp đặc biệt khác.

Nature NSK Grease NS7
Thickener Diurea
Base oil Mineral oil + Synthetic hydrocarbon oil
Consistency 209
Dropping point 260°C
Volume of evaporation 0.09% (99°C, 22 hr)
Base oil kinematic viscosity 100 mm2/s (40°

Mỡ NSK Grease NS7 có màu xanh vàng (Yellow Green) bao bì Tuýp: 80g