Mỡ lỏng RENOLIT LST 0 and RENOLIT LST 00

RENOLIT LST 0 và RENOLIT LST 00 là các mỡ bôi trơn tổng hợp có chứa chất phụ gia chống oxy hóa và khử hoạt tính kim loại có hệ số NLGI 0 và 00

Mô tả