Mỡ Krytox HTC27

DuPont Krytox HTC27 đặc biệt là dầu mỡ flo dựa trên dầu gốc perfluoropolyether, với PTFE làm chất làm đặc, và do đó có hiệu suất bôi trơn tuyệt vời, trong bất kỳ môi trường hoạt động khắc nghiệt nào, là những nhà sản xuất lớn của thế giới Sản phẩm ưa thích.

 

Hotline: 0978.900.333