Mỡ EP với phụ gia Disulphite SKF LGEM 2

Mỡ bôi trơn chịu nhiệt cao cấp của hãng SKF

Liên hệ: 0978-900-333

Danh mục:

Mô tả

Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden cho thiết bị công nghiệp nặng
Vòng bi làm việc ở tốc độ chậm và tải rất cao
Máy nghiền
Máy kéo xích
Vòng bi trục bánh xe nâng
Máy xây dựng như máy đóng cọc, cần trục, móc cầu trục

Thùng 0.4Kg, 5Kg, 18Kg, 180Kg