Dầu tuabin Shell Turbo T68

Shell Turbo T là dòng sản phẩm dầu tua-bin công nghiệp chất lượng cao của Shell, sản phẩm được thiết kế từ dầu gốc chất lượng cao với phụ gia không kẽm

Dầu Shell Turbo T ứng dụng cho các tuabin hơi nước, dầu tua bin thủy điện, các loại bơm chìm.

Hotline: 0978.900.333