Dầu truyền nhiệt an toàn thực phẩm Heat Transfer Fluid 32

Heat Transfer Fluid 32 là dòng sản phẩm dầu truyền nhiệt cao cấp được ứng dụng trong những thiết bị truyền tải nhiệt lượng, mà tại đó có yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm

Mô tả