Dầu tôi kim loại SQ HP Oil 22

Dầu tôi kim loại hay còn gọi là dầu tôi thép được sử dụng trong quá trình tôi thép, tôi thép carbon trung bình và thép hợp kim thấp, tôi các loại thép “khó” nhiệt luyện.

Hotline: 0978.900.333