Dầu nhớt động cơ tải nặng Mobil Delvac Super 20W-50

Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 và 20W-50 là dầu động cơ diesel tải nặng, hiệu suất cao, cung cấp sự bảo vệ hoàn hảo các hoạt động của động cơ trong các ứng dụng đường trường và chuyên dụng khắc nghiệt. Dầu động cơ Mobil Delvac Super Multigrade được khuyến nghị cho các ứng dụng tải nặng và các môi trường hoạt động trong vận tải, xây dựng và các ngành nông nghiệp. Chúng cũng thích hợp cho các động cơ xăng.

Hotline: 0978.900.333