Dầu nhớt động cơ tải nặng Mobil Delvac Super 20W-50

Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 và 20W-50 là dầu động cơ diesel tải nặng, hiệu suất cao, cung cấp sự bảo vệ hoàn hảo các hoạt động của động cơ trong các ứng dụng đường trường và chuyên dụng khắc nghiệt. Dầu động cơ Mobil Delvac Super Multigrade được khuyến nghị cho các ứng dụng tải nặng và các môi trường hoạt động trong vận tải, xây dựng và các ngành nông nghiệp. Chúng cũng thích hợp cho các động cơ xăng.

Mô tả

Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 và 20W-50 là sản phẩm dầu động cơ diesel tải nặng, hiệu suất cao, cung cấp sự bảo vệ hoàn hảo các hoạt động của động cơ trong các ứng dụng đường trường và chuyên dụng  khắc nghiệt. Dầu động cơ Mobil Delvac Super Multigrade được khuyến nghị cho các ứng dụng tải nặng và các môi trường hoạt động trong vận tải, xây dựng và các ngành nông nghiệp. Chúng cũng thích hợp cho các động cơ xăng.

Tính năng và Lợi ích của Mobil Delvac Super 20W-50

Lợi ích chính của Mobil Delvac Super Multigrade bao gồm:

Tính năng và Lợi ích của Mobil Delvac Super 20W-50

Ứng dụng của Mobil Delvac Super 20W-50

ExxonMobil khuyến nghị sử dụng cho:

  • Các thiết bị dẫn động bằng động cơ diesel của các nhà sản xuất động cơ diesel hàng đầu.
  • Vận tải nặng và vận tải nhẹ trên đường cao tốc.
  • Các ngành công nghiệp bao gồm xây dựng, khai mỏ, khai thác đá và nông nghiệp.
  • Đội xe hỗn hợp động cơ dầu và động cơ xăng.

Đặc tính và Sự chấp thuận

Đặc tính của Mobil Delvac Super 20W-50
Đặc tính tiêu biểu

Đặc tính tiêu biểu của Mobil Delvac Super 20W-50