Dầu máy nén khí gốc tổng hợp Shell Corena S4 R46

Dầu máy nén khí gốc tổng hợp cao cấp dùng Các máy nén khí trục vít và cánh gạt bôi trơn kiểu ngập dầu  – Thiết bị hoạt động trong môi trường khắc nghiệt  – Một số loại tubocharger – dầu nhớt máy nén khí

Dầu máy nén khí Shell Corena S4 R 46 tương thích với tất cả vật liệu làm kín dùng trong máy nén khí. Dầu máy nén khí Shell Corena S4 R46 có thể trộn lẫn với các dầu khoáng, mặc dù có thể làm giảm đáng kể chất lượng dầu.

Hotline: 0978.900.333