Dầu Krytox GPL 107

Ứng dụng chính Dầu Krytox GPL 107: Bôi trơn máy sản xuất khí Oxy, khí công nghiệp. Hệ thống dây chuyền SMT.

Danh mục:

Mô tả

Dầu Krytox GPL 107 là dầu nhớt gốc tổng hợp gốc Perfluoropolyether (PFPE). Dầu được dùng trong điều kiện khắc nghiệt mà tại đó nhiệt độ cao liên tục lên đến 260 °C (500 °F) và sẽ tồn tại nhiệt độ đỉnh ngắn hạn lên đến 270 °C (518 °F). Dầu  Krytox GPL 107 có ưu điểm là trơ về mặt hóa học nên an toàn khi sử dụng trên hầu hết các hóa chất; không dễ cháy và cũng là an toàn để sử dụng trong sản xuất khí oxy.

Sản phẩm dầu Krytox GPL 107 không làm hỏng nhựa hoặc cao su, không gây ăn mòn kim loại. Chúng thường được sử dụng làm chất bôi trơn trong ô tô, công nghiệp bán dẫn và các ứng dụng cũng như trong việc giải quyết nhiều vấn đề bôi trơn thông thường khác.

Krytox GPL 107

Ứng dụng chính Dầu Krytox GPL 107: Bôi trơn máy sản xuất khí Oxy, khí công nghiệp. Hệ thống dây chuyền SMT.

Ưu điểm:

Ổn định nhiệt độ cao, lên tới 800 ° F / 426 ° C

Phạm vi hoạt động rộng, từ -103 ° F (-75 ° C) đến lớn hơn 800 ° F (426 ° C), so với chất bôi trơn hydrocarbon có phạm vi hoạt động từ 0 ° F (-18 ° C) đến 210 ° F ( 98 ° C).