Dầu hộp số Shell Spirax S2 ATF A389

Mô tả

Shell Spirax S2 ATF A389 là dầu ATF, trợ lực lái và thủy lực cho hộp số tự động Allison 389.

Các ứng dụng Shell Spirax S2 ATF A389

Hộp số ô tô hạng nặng Allison

Shell Spirax S2 ATF A389 phù hợp với hộp số tự động Allison trong các ứng dụng trên đường cao tốc hoặc đường cao tốc yêu cầu chất lỏng được Allison TES-389 phê duyệt.

Thông số kỹ thuật, Phê duyệt & Đề xuất

Allison TES-389

General Motors Dexron IIIH

Voith 55.6335

Hiệu suất, Tính năng & Lợi ích

Shell Spirax S2 ATF A389 đáp ứng các yêu cầu của hộp số tự động hạng nặng Allison TES-389.