Dầu động cơ Valvoline All Fleet Premium CI-4

Valvoline All Fleet Premium là dầu Valvoline thượng hạng dành cho tất cả các động cơ được sản xuất mang lại hiệu suất bôi trơn tiên tiến hiện đại cho các động cơ diesel bao gồm các động cơ có trang bị hệ thống EGR hoạt động trong các điều kiện phục vụ vận hành khác nhau

 

 

Hotline: 0978.900.333