Dầu động cơ Castrol Vecton 15W40 CI-4

Dầu nhớt động cơ xe tải nặng cao cấp của Castrol mang lại sức mạnh động cơ, sản phẩm dầu động cơ cao cấp của Castrol được phân phối chính hãng tại miền bắc

Dầu động cơ, dầu nhớt Castrol Vecton 15W40 là sản phẩm có phẩm cấp cao nhất, chất lượng tốt nhất, thời gian thay dầu lâu nhất trong các dòng sản phẩm hiện tại của Castrol.

Mô tả sản phẩm:  Dầu nhớt, dầu động cơ Castrol Vecton 15W40 là sản phẩm dầu động cơ Castrol đa cấp độ nhớt SAE 15W40, phẩm cấp API CI-4.

LIÊN HỆ: 0989-900-333

Email: tkhn2020@gmail.com

Hotline: 0978.900.333