Dầu bôi trơn Shinetsu KF-96

Dầu bôi trơn Shinetsu KF-96–100CS là một chất lỏng silicon với cấu trúc dimethylpolysiloxane . Nó là một loại dầu tổng hợp không tồn tại trong tự nhiên. KF-96 bao gồm các chất hữu cơ nhóm methyl và liên kết siloxane vô cơ (Si-O-Si).
Liên kết siloxane cũng tạo nên khả năng chịu nhiệt cao như vậy vật liệu như thủy tinh và thạch anh. KF-96 có nhiều độc đáo
tính chất không tìm thấy trong dầu khoáng thông thường hoặc dầu tổng hợp

Danh mục:
Hotline: 0978.900.333