Dầu bánh răng NSF H1 an toàn thực phẩm

Dầu bánh răng Molygraph Safol Gear Oil được cấp chứng nhận NSF H1 về an toàn thực phẩm khi dùng cho các ứng dụng trong ngành mà có nguy cơ tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm

Danh mục:
Hotline: 0978.900.333