Dầu bánh răng giảm tốc MOBILGEAR 600 XP SERIES

Sản phẩm dầu bánh răng Mobilgear 600 XP có đầy đủ các độ nhớt tiêu chuẩn của dầu bánh răng công nghiệp: ISO VG: 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000

 

Hotline: 0978.900.333