Tin tức sự kiện

Danh sách sản phẩm dầu nhớt Caltex

Để hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong việc lựa chọn chính xác các sản phẩm dầu – mỡ bôi trơn của hãng dầu nhớt Caltex, chúng tôi xin chia sẻ sanh mục sản phẩm dầu mỡ của hãng dầu nhớt Caltex hiện đang có mặt tại thị trường Việt nam để quý khách hàng thuận tiện cho việc mua sắm vật tư

Product Description
CX Aquatex 3180 (208LM ML3)
CX Aquatex 3380 (208LM ML3)
CX Brake/Clutch Fld DOT3 (10x1LP)
CX Bright Cut NM (208LM ML3)
CX Canopus 32 (208LM ML3)
CX Canopus 46 (208LM ML3)
CX Canopus 68 (18LP ML3)                                    HOTLINE: 0978-900-333
CX Canopus 68 (208LM ML3)                                 Email: tkhn2020@gmail.com
CX Capella WF 68 (208LM ML2)
CX Cetus HiPerSYN Oil 32 (208L M)
CX Cetus HiPerSYN Oil 46 (208L M)
CX Delo 400 MGX SAE 15W-40 (208LM ML3)  CJ-4
CX Delo 400 NG 15W-40 (200LM ML2)  (Cummins)
CX Delo ELC Concentrate (18LP ML3)
CX Delo Gear EP4  140 (18LP VN)      GL-4
CX Delo Gear EP4  140 (208LM ML3)   GL-4
CX Delo Gear EP4 90 (18LP VN)       GL-4
CX Delo Gear EP4 90 (208LM ML3)   GL-4
CX Delo Gear EP5 80W90 (18LP VN)  GL-5
CX Delo Gear EP5 80W90 (208LM ML3)  GL-5
CX Delo Gear EP5 85W140 (208LM ML3) GL-5
CX Delo Gold MG 15W40 (18LP VN)    CH-4
CX Delo Gold MG 15W40 (208LM ML3) CH-4
CX Delo Gold MG 20W50 (18LP VN)  CH-4
CX Delo Gold MG 20W50 (208LM ML3) CH-4
CX Delo Gold Ultra 15W40 (18LP VN)  CI-4
CX Delo Gold Ultra 15W40 (208LM ML3)  CI-4
CX Delo Gold Ultra 15W40 (25LP VN)  CI-4
CX Delo Gold Ultra 20W50 (18LP VN) CI-4
CX Delo Gold Ultra 20W50 (208LM ML3) CI-4
CX Delo Silver 10W (18LP ML3)  CF
CX Delo Silver 10W (208LM ML3) CF
CX Delo Silver 30 (208LM ML3) CF
CX Delo Silver 40 (208LM ML3) CF
CX Delo Silver MG 15W40 (18LP VN)  CF-4
CX Delo Silver MG 15W40 (208LM ML3) CF-4
CX Delo Silver MG 20W50 (18LP VN)  CF-4
CX Delo Silver MG 20W50 (208LM ML3) CF-4
CX Delo Silver MG 20W50 (25LP VN)  CF-4
CX Delo Starplex EP 2 (16kgP ML2)
CX Delo Starplex EP 2 (180kgM ML2)
CX Delo TorqForce 10W (200LM ML2)
CX Delo TorqForce 30 (200LM ML2)
CX Delo TorqForce 50 (200LM ML2)
CX Delo TorqForce 60 (200LM ML2)
CX Hav Form 10W30 (208LM ML3)
CX Hav Form SN 20W50 (208LM ML3)
CX Hydraulic Oil AW 32 (208LM ML3)
CX Hydraulic Oil AW 46 (18LP ML3)
CX Hydraulic Oil AW 46 (208LM ML3)
CX Hydraulic Oil AW 68 (18LP ML3)
CX Hydraulic Oil AW 68 (208LM ML3)
CX Marfak Grs MP 2 (16kgP ML2)
CX Marfak Grs MP 2 (180kgM ML2)
CX Marfak Grs MP 3 (16kgP ML2)
CX Marfak Grs MP 3 (180kgM ML2)
CX Meropa 100 (208LM ML3)
CX Meropa 150 (18LP ML3)
CX Meropa 150 (208LM ML3)
CX Meropa 220 (18LP ML3)
CX Meropa 220 (208LM ML3)
CX Meropa 320 (18LP ML3)
CX Meropa 320 (208LM ML3)
CX Meropa 460 (208LM ML3)
CX Meropa 680 (200LM ML2)
CX Multifak EP 0 (16kgP ML2)
CX Multifak EP 0 (180kgM ML2)
CX Multifak EP 1 (16kgP ML2)
CX Multifak EP 1 (180kgM ML2)
CX Multifak EP 2 (16kgP ML2)
CX Multifak EP 2 (180kgM ML2)
CX Multifak EP 3 (16kgP ML2)
CX Multifak EP 3 (180kgM ML2)
CX Rando HD 100 (208LM ML3)
CX Rando HD 150 (208LM ML3)
CX Rando HD 32 (18LP ML3)
CX Rando HD 32 (208LM ML3)
CX Rando HD 46 (18LP ML3)
CX Rando HD 46 (208LM ML3)
CX Rando HD 68 (18LP ML3)
CX Rando HD 68 (208LM ML3)
CX Rando MV 32 (200LM ML2 )
CX Rando MV 46 (208LM ML3)
CX Rando MV 68 (208LM ML3)
CX Regal R&O 32 (18LP ML3)
CX Regal R&O 32 (208LM ML3)
CX Regal R&O 46 (18LP ML3)
CX Regal R&O 46 (208LM ML3)
CX Regal R&O 68 (18LP ML3)
CX Regal R&O 68 (208LM ML3)
CX Rust Proof Oil (200LM ML2)
CX Super Diesel 20W50 (18LP VN)
CX Super Diesel 20W50 (208LM ML3)
CX Super Diesel 20W50 (25LP VN)
CX Super Diesel CF 15W-40 (18LP VN)
CX Super Diesel CF 15W-40 (208LM ML3)
CX Texamatic 1888 (200LM ML2)
CX Texatherm 32 (208LM ML3)
CX Texatherm 46 (208LM ML3)
CX Texclad 2 (18KMPLEN)

Nếu có bất kỳ khó khăn gì về dầu mỡ bôi trơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

TEKA HÀ NỘI NHÀ PHÂN PHỐI DẦU NHỚT CHÍNH HÃNG

  • Địa chỉ: Khu đô thị Trung Văn vinaconex 3, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Kho hàng: Khu đô thị Xa La Hà Đông. Hà Nội
  • Điện thoại: 0978-900-333
  • Email:        tkhn2020@gmail.com

Website:      www.tkhanoi.vn

Related posts

Leave a Comment