Tư vấn dầu mỡ

Bạn có nên sử dụng chất bôi trơn sau ngày hết hạn không?

Có thể sử dụng chất bôi trơn sau ngày hết hạn để bôi trơn máy không? Thử nghiệm nào được yêu cầu trước khi sử dụng?

Việc bạn có nên sử dụng chất bôi trơn sau ngày hết hạn hay không tùy thuộc vào loại chất bôi trơn. Ví dụ, nếu đó là chất bôi trơn có lượng phụ phụ gia cao như dầu động cơ, khả năng các chất phụ gia phân tầng (tách ra khỏi dầu) và lắng xuống đáy thùng chứa là rất cao. Tuy nhiên, nếu nó là một loại dầu R&O (chống gỉ và oxy hóa) với ít chất phụ gia, thì điều này sẽ không quá quan trọng.

 

Ngoài ra, bạn phải xem xét chất bôi trơn đã được bảo quản như thế nào. Nó có được bảo quản, cất giữ trong nhà có mái che và ống thở hút ẩm trên thùng chứa để ngăn bụi và hơi ẩm xâm nhập vào dầu?

Chất bôi trơn đã được bảo quản trong bao lâu – hai tháng, năm năm, v.v.? Chất bôi trơn được sử dụng trong một máy móc thiết yếu cho quá trình sản xuất hay nó được sử dụng trong một bộ phận có nhiều dự phòng (các quy trình dự phòng) và sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất nếu nó gặp sự cố? Hãy xem Giới hạn lưu trữ dầu nhờn – Tiêu chuẩn là gì? để biết thêm về điều này.

Thể tích của dầu là một yếu tố quan trọng khác trong việc bạn nên thay dầu nhớt, đổ bỏ hay kiểm tra và sửa chữa lại. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chất lượng dầu của bạn, bạn nên kiểm tra hoặc thay thế chúng. Tất nhiên, bạn phải xác định xem liệu việc kiểm tra / bổ sung lại chất bôi trơn có tiết kiệm chi phí hay không.

Sau khi bạn đã trả lời những câu hỏi quan trọng này, các bài kiểm tra sau đây sẽ được thực hiện:

 

Khuyến cáo rằng dầu bôi trơn được bảo quản không quá 12 tháng và mỡ bôi trơn không quá sáu tháng. Ngoài ra, để bảo vệ tối ưu máy móc của bạn, hãy sử dụng phương pháp bảo quản trước vào / ra trước (FIFO) để duy trì độ mới của chất bôi trơn.

Related posts

Leave a Comment